Skip to main content

EU-koordination Drive Sweden

Projektet syftar till att ge Drive Swedens partners bättre tillgång till och ytterligare styrka från mobilitetsrelaterade arbeten inom EU. Genom att öka engagemanget på EU-nivå öppnas nya dörrar för att skala upp projekt, driva gemensamma svenska perspektiv och hitta nya vägar för finansiering.

ds eu flags

Initiativet "EU-koordination Drive Sweden" baserar mycket av sitt arbete på utvecklingen relaterad till EU-initiativet CCAM (Cooperative, connected and automated mobility). Detta tillvägagångssätt ger konkretisering och en heltäckande bild av var man bäst kan använda resurser för att göra skillnad.

Projektet fokuserar på att:

  • Skapa förutsättningar för att skala upp befintliga svenska projekt
  • Bidra till färdplaner och andra strategier inom EU
  • Driva ett konsoliderat svenskt perspektiv, där vi har konsensus
  • Stödja och uppmuntra fler svenska aktörer att delta i EU-projekt om till exempel mobilitet, trafiksäkerhet och smarta städer
  • Vara en aktiv del i CCAM-partnerskapet

Några av de förväntade långsiktiga resultaten från projektet är bland annat ökat ekonomiskt stöd från EU och en större kunskap hos våra partners om att arbeta inom europeiska samarbeten. En stärkt Drive Sweden-närvaro på europeisk nivå, där det svenska ekosystemet och prioriterade frågor lyfts fram, kan också stärka våra partners konkurrenskraft och skapa nya affärsmöjligheter.

Tidsperiod
November 2020 - december 2021

Kontakt
Ingrid Skogsmo, VTI
ingrid.skogsmo@vti.se

Vinnovanummer
2020-04364

 

Fortsättningsprojekt

EU flags in Brussels. Photo by Guillaume Périgois on Unsplash.

HEUDRIS

HEUDRIS projektet syftar till att utveckla och driva Drive Swedens och intresserade parters möjligheter till framgångsrikt engagemang i olika aktiviteter och finansieringsalternativ på den europeiska...