Skip to main content

EVOLVE

(2022-2022) Projektet EVOLVE har arbetat med integration av olika autonoma transportsätt för bra samverkan i gemensamma uppdrag.

uppkoppling till master

EVOLVE har, genom Drive Swedens och Ericssons Innovation Cloud, integrerat automatiserade transporttjänster som möjliggörs av kombinationer av olika typer av trafikaktörer.

Integrationen har utförts på två nivåer:

  • strategisk nivå (t ex ruttoptimering)
  • taktisk nivå (samverkande taktiska interaktioner)

Den strategiska nivåintegrationen har möjliggjorts genom att aktörer engagerar sig i ett samarbetsuppdrag som definieras av en uppdragsprofil tillsammans med användningen av KPI:er av mätning/kontroll. Integrationen på taktisk nivå har underlättats av realtidskommunikation med fjärroperatör(er) stöttade av meddelanden med förklaringar genererade av förklarbar AI-algoritmer.

Det föreslagna samarbetsramverket har underlättat integrationen av olika autonoma flottor/aktörer i gemensamma uppdrag för att lösa uppgifter utifrån definierade krav.

Se presentationen från Drive Sweden Forum, mars 2023

Slutpresentation

Period
Januari 2022 - december 2022

Kontakt
Tor Skoglund, RISE
tor.skoglund@ri.se 

Projektpartners
RISEEricsson OneKTHDyno RoboticsKeolis

Vinnovanummer
2021-04416