Skip to main content

EVOLVE

(2022-2022) Projektet EVOLVE handlar om integration av olika autonoma transportsätt för bra samverkan i gemensamma uppdrag.

uppkoppling till master

EVOLVE kommer, genom Drive Swedens och Ericssons Innovation Cloud, integrera automatiserade transporttjänster som möjliggörs av kombinationer av olika typer av trafikaktörer.

Integrationen kommer att utföras på två nivåer:

  • strategisk nivå (t ex ruttoptimering)
  • taktisk nivå (samverkande taktiska interaktioner)

Den strategiska nivåintegrationen kommer att möjliggöras genom att aktörer engagerar sig i ett samarbetsuppdrag som definieras av en uppdragsprofil tillsammans med användningen av KPI:er av mätning/kontroll. Integrationen på taktisk nivå kommer att underlättas av realtidskommunikation med fjärroperatör(er) stöttade av meddelanden med förklaringar genererade av förklarbar AI-algoritmer.

Det föreslagna samarbetsramverket kommer att underlätta integration av olika autonoma flottor/aktörer i gemensamma uppdrag att lösa uppgifter utifrån en uppsättning definierade krav.

Period
Januari 2022 - december 2022

Kontakt
Tor Skoglund, RISE
tor.skoglund@ri.se 

Projektpartners
RISEEricsson OneKTHDyno RoboticsKeolis