Skip to main content

Drive Sweden medverkade på POLIS-konferensen

Wednesday, December 13, 2023

POLIS-konferensen är ett välrenommerat årligt evenemang där ledande personer som främjar innovativa diskussioner om framtidens mobilitet i städer samlas. Konferensen är ett nav för idéer och samarbeten och fungerar som en plattform för att dela och utforska nya lösningar och för att få insikter om hur europeiska städer arbetar för att ställa går om till hållbar mobilitet.

Foto på deltagare som sitter och lyssnar på ett föredrag. malin Andersson syns i förgrunden.

På bilden ses bland annat Jonathan Selbie - Univrses, Jonas Järnfeldt - The Train Brain och Malin Andersson - Drive Sweden, strax innan de ska hålla sin gemensamma presentation. Foto: Berten Steenwegen.

Vid årets konferens presenterade Drive Sweden två spjutspetsprojekt som Univrses och The Train Brain har koordinerat; Rörelser i en stad och Stockholm Virtual City. Dessa projekt har öppnat och visar på värdet av den data som genereras genom Drive Swedens Innovationsprogram. 

Vid presentationen utforskade Jonathan Selbie på Univrses den transformativa rollen av data i stadsmobilitet och lyfte fram effekten av avancerad teknik – som Univrses’ 3DAI™ City – genom att utveckla smartare transportsystem. Jonas Järnfeldt från The Train Brain presenterade Movement Analytics, som är en lösning för att förstå all mänsklig rörelse från dörr till dörr.

Ta del av Jonathan, Jonas och Malins presentation Unlocking the value of data through Drive Sweden's Innovation Program.

Foto på en monter där flera herrar visar cykelställ med plats för att ladda elcyklar

I utställningen var det stort intresse för det Drive Sweden finansierade projektet "Modular and scalable mobility hub" som innebär laddning för delad mikromobilitet. Foto: Berten Steenwegen