Skip to main content

Stockholm Virtual City

Projektet syftar till att med hjälp av AI, taxibilar och mobiltelefonen i fickan revolutionera hur städer förvaltas.

En av de mobiltelefoner som används i bilar i Stockholm Virtual City i bruk. Foto: Univrses.

Världen urbaniseras allt mer. 1,3 miljoner människor flyttar varje vecka från landsbygd till storstäder. Som ett resultat ökar komplexiteten i förvaltningen av staden och dess infrastruktur dramatiskt. Viktiga tillgångar som broar, tunnlar och vägar, pågående projekt kring vägarbeten, byggarbetsplatser och utvecklande situationer rörande folkmassor, trafik, parkering och brottslighet behöver alla hanteras. Problemen förvärras av klimatförändringar och försämrad livskvalitet. Som ett resultat finns det ett växande behov av nya lösningar för att göra städerna mer hållbara och levnadsvänliga.

Det första avgörande steget för att hantera många av dessa problem är att få aktuell, relevant och behandlingsbar information om stadsmiljön. Sådan data kan ge en mer fullständig förståelse för staden. Denna förståelse genererar bättre beslut och innebär att man på ett bättre vis kan prioritera bland resurser. Data från olika källor kan kombineras för att generera "digitala tvillingar": virtuella kopior av stadsmiljön som kan användas för att analysera, förutsäga och kontrollera vad som händer - allt till förmån för medborgarna. Med hjälp av digitala tvillingar kan problem upptäckas och lösas snabbt; med tillräckligt med data kan vissa problem till och med förväntas.

Målet med Sthlm Virtual City-projektet är att tillgodose behovet av aktuell, relevant och behandlingsbar information. Konsortiet, som består av Stockholm Stad, Univrses AB och Taxi Stockholm, kommer att utrusta en flotta med taxibilar från Taxi Stockholm med mobiltelefoner. Telefonerna kommer att laddas med Univrses perception software, 3DAI™ Engine. Denna programvara, ursprungligen utvecklad för att ge autonoma bilar förmågan att känna till sin omgivning, består av datorsyn och AI-komponenter. Programvaran bearbetar bilder från mobilkameran för att upptäcka och kartlägga urbana funktioner. Stockholm Stad kan använda dessa data för att förvalta infrastrukturen i Stockholm på ett smartare sätt. Konsortiet bygger ett banbrytande system som kan uppdatera en digital tvilling i Stockholm i realtid. Det kommer att revolutionera hur städerna förvaltas genom att leverera ny och korrekt information för att möjliggöra bättre beslut.

Inom Sthlm Virtual City-projektet har tydliga mål definierats. Dessa mål har valts ut eftersom de inkluderar nya vetenskapliga rön och kommer att möjliggöra framtida forskning. Att uppnå dem kommer också att leverera lösningar på praktiska problem.

Mål:

  • Kartläggning av trafikmärken i realtid och hälsoövervakning
  • Kartläggning och geofencing i realtid av flottan.
  • Trafikflöde i realtid och insikter om överbelastning.
  • Fotgängare i realtid och publikfördelning.

Resultat

Resultatet redovisas utifrån de tre kriterier som satts upp i projektet: Täckningsgrad av vägnätet Noggrannhet och robusthet vid detektion av skyltar Analys av hur lösningen kan påverka arbetssätt kopplat till exempelvis städers underhåll samt beteenden i fordonsflottan. Alla mål med projektet är uppnådda och all funktionalitet testades och verifierades under projekttiden. Utöver detta har nya användningsområden identifierats som potentiell vidareutveckling för produkten och redan idag kan kunder se värde i den produkt som utvecklats.

Projektet har varit uppdelat i olika arbetspaket, Preliminary Tasks - I detta arbetspaket arbetade konsortiet främst med förberedande arbete, skapade den grund som behövdes för det framtida arbetet med lösningen Edge Computation - Detta arbetspaket innehöll allt arbete kring appen och det som sker i telefonen Cloud Computation - Detta arbetspaket representerar det som händer på molnsidan De tekniska arbetspaketen utfördes iterativt där krav, utveckling, integrering och validering med test pågick i sekventiella faser där man även tog in resultat och feedback från föregående fas.

Slutrapporten

Projektperiod
2020-01-02 - 2021-12-06

Kontakt
pier.luigi@univrses.com

Projektpartners
Univrses, Stockholms stad, Taxi Stockholm

Vinnovanummer
2019-05095