Skip to main content

Biljetter för digitaliserad mobilitet

Biljettautomater uppradade

Detta projekt har fångat behov och identifierat förslag till realiserbara biljettprodukter inom kollektivtrafiken för att kunna driva på utvecklingen av tjänster inom kombinerad mobilitet.

Projektperiod
november 2017 - juni 2018

Vinnovanummer
2017-05017