Skip to main content

CCAM

Panel av sku personer sitter på en scen

Drive Sweden har ett aktivt engagemang på EU-nivå. Vi deltar i EU-initiativet CCAM (Cooperative, connected and automated mobility) vilket öppnar dörrar för att skala upp projekt, stärka omvärldsbevakning, driva gemensamma svenska perspektiv och hitta effektiva vägar för finansiering.

I vårt EU-engagemang kan vi lyfta det svenska ekosystemet och stärka våra partners perspektiv i syfte att öka den internationella konkurrenskraften och skapa nya affärsmöjligheter. Engagemanget sker bland annat genom HEUDRIS-projektet.

Kvinna står vid talarstol och talar till publik

Så jobbar Drive Sweden inom CCAM

HEUDRIS-projektet syftar till att utveckla och driva Drive Swedens och intresserade parters möjligheter till framgångsrikt engagemang i olika aktiviteter och finansieringsalternativ på den europeiska R&I-arenan.

Grupp med människor poserar framför en gul vägg

CCAM State Representative Group Meeting

Under tiden för Sveriges ordförandeskap var Trafikverket och Drive Sweden värd för möte med CCAMs State Representative Group. Mötet fokuserade på väghållarmyndigheternas roll i ett allt mer automatiserat transportsystem. De viktigaste resultaten från mötet presenterades vid seminariet: Lunch & Learn - Vilken roll har europeiska vägmyndigheter vid införandet av automatiserad mobilitet.

Karen-EUCAD-2023

EU CAD 2023

Drive Sweden deltog i EUCAD-2023. Läs POLIS nätverkets tal om hur städer ser på CCAM-tekniken, och Drive Swedens reflektioner från konferensen

Vad händer inom området?

-
Online
En kaffekopp, en dator, ett anteckningsblock och en mobiltelefon.

Lunch & Learn: Vilken roll har europeiska vägmyndigheter vid införandet av automatiserad mobilitet?

Vid detta Lunch & Learn kommer en enkät som är gjord inom CCAMs medlemsländer att presenteras och...
-
Online
En kaffekopp, en dator, ett anteckningsblock och en mobiltelefon.

Lunch & Learn: Drive Sweden – en svensk röst i det internationella mobilitetssystemet

Vad händer inom mobilitetssystemet på den europeiska arenan, vilken forskning och vilka...
-
Online
A hand holding a shiny ball reflecting industries.

Safety Assessment and Autonomous Driving Regulation

Drive Sweden Thematic Area Policy Development
Sverige har en innovativ industri men stödjer den nationella lagstiftningen viktiga framsteg och hur...

Nyheter inom området

Gruppfoto på deltagare vid EU-CAD konferensen på Irland 18-19 april

Referat från EU-CAD symposium

2024-04-22
Dublin stod som värdstad för EUCAD-symposiet i mitten av april. Symposiet genomfördes i samband med konferensen Transport Research Arena ( TRA ). Mötet samlade offentliga och privata intressenter inom...

Kontakt

Rodrigue Al Fahel

Rodrigue Al Fahel

Drive Sweden
Internationell koordinator