Skip to main content

Lunch & Learn: Drive Sweden – en svensk röst i det internationella mobilitetssystemet

-
Online

Vad händer inom mobilitetssystemet på den europeiska arenan, vilken forskning och vilka utvecklingsprojekt kan svenska parter kan vara med i och hur bidrar Drive Sweden i detta arbete?

Nu kan du ta del av presentationerna från Lunch & Learn webinariet 29 mars. 

Arrangeras av: 
Drive Sweden

Detta Lunch & Learn hade fokus på att lyfta vad som händer inom Cooperative Connected & Automated Mobility (CCAM) och vilken betydelse organisationen har för den svenska utvecklingen av uppkopplad och automatiserad mobilitet. Under mötet presenterades också aktuella utlysningar samt framgångsberättelser från svenska projekt med internationell koppling samt hur Drive Sweden kan bidra till att lyfta svenskdrivna projekt. 

Agenda

Välkommen och introduktion av Drive Sweden
Malin Andersson, programchef för Drive Sweden och Rodrigue Al Fahel,
internationell koordinator

Vad innebär partnerskapet i CCAM
Ingrid Skogsmo, forskningsledare på VTI

Utlysningar och projektexempel från CCAM
Magnus Granström, föreståndare vid SAFER, Chalmers kompetenscentrum för trafik-
och fordonssäkerhet.

Nedslag i Horisont Europa
Annika Strömdahl, Vinnova

Panel av sku personer sitter på en scen

CCAM

Drive Sweden har ett aktivt engagemang på EU-nivå. Vi deltar i EU-initiativet CCAM (Cooperative, connected and automated mobility) vilket öppnar dörrar för att skala upp projekt, stärka...