Skip to main content

Lunch & Learn: Drive Sweden – en svensk röst i det internationella mobilitetssystemet

-
Online

Vad händer inom mobilitetssystemet på den europeiska arenan och hur omsätts europeisk politik i forskning och utvecklingsprojekt som svenska parter kan vara med i? På vilket sätt kan Drive Sweden’s medlemskap i den europeiska organisationen Cooperative Connected & Automated Mobility (CCAM) bidra till att främja utvecklingen och lyfta svenska projekt?

OBS! Nytt datum: 29 mars

Arrangeras av: 
Drive Sweden
En kaffekopp, en dator, ett anteckningsblock och en mobiltelefon.

Välkommen att ta del av en omvärldsbevakning med fokus på att lyfta vad som händer inom CCAM och vilken betydelse det spelar för den svenska utvecklingen kopplat till uppkopplad och automatiserad mobilitet. Under mötet får du även ta del av aktuella utlysningar samt framgångsberättelser från svenska projekt med internationell koppling.

Agenda

Välkommen och introduktion av Drive Sweden
Malin Andersson, programchef för Drive Sweden och Rodrigue Al Fahel,
internationell koordinator

Vad innebär partnerskapet i CCAM
Ingrid Skogsmo, forskningsledare på VTI

Utlysningar och projektexempel från CCAM
Magnus Granström, föreståndare vid SAFER, Chalmers kompetenscentrum för trafik-
och fordonssäkerhet.

Frågestund med inspel från Annika Strömdahl om Vinnovas roll i detta arbete