Skip to main content

Rundabordssamtal om hantering av mikromobilitet – femte mötet

-
Demostudion, Lindholmen Science Park, Göteborg

Konferensen var det femte mötet som fokuserar på hur nya normer som accepteras av allmänheten ska utvecklas av användare, operatörer, offentliga aktörer och allmänheten. Nu kan du ta del av några av presentationerna som hölls vid mötet. 

Arrangeras av: 
Drive Sweden och RISE
Elsparkcyklar uppradade vid gångbana

Varför
För att sprida framgångsrika metoder och etablera samverkan för en bättre integrering av nya mobilitetslösningar i städer.

För vem
Primärt personer registrerade i Nätverk mikromobilitet som idag har cirka 70 personer.

Var och när
Tisdag 14 mars klockan 10.00-16.00 Demostudion, Lindholmen Science Park i Göteborg. 
Enbart fysiskt möte.


Program

10.00 Välkommen och introduktion
Kent-Eric Lång, RISE moderator

Drive Sweden informerade om pågående utlysning med fokus på säker och hållbar användning av små fordon.

10.10 Promillegräns för cykel och elsparkcykel
Dan Nerén, Tier, presenterade förslag.
Förberedda kommentarer från Trafikverket, Transportstyrelsen, VTI och Folksam

Frågor och diskussion.

10.50 Läget i kommunerna – bordet runt
Deltagande kommuner berättade kort om vad de jobbar med nu. 

11.00 Läget hos operatörerna – bordet runt

11.10 Rundabordssamtal – hur skapar vi utveckling mot hållbart samhälle tillsammans?
Frågor och diskussion.

12.15 Lunch

13.00 Chalmers ny forskning om trafiksäkerhet
Marko Dozza, Chalmers

13.10 eSPARK projektet
Preliminära resultat från dataanalys, enkäten och LCA
Anne Faxér, RISE

13.40 Folksams olycksanalys för elsparkcyklar
Maria Klingegård, Folksam

14.00 Mobility data specification – regeluppföljning och KPI:er. Denna session hålls på engelska

  • Daniel Rudmark introduces the topic.
  • Andrew Glass Hastings, Executive Director, Open Mobility Foundation presents current development plans.
  • Aaron Goldbeck, Bicycle Program Specialist, Washington DC presents their use and future plans for the city.

    Rundabordssamtal – utveckling och tillämpning av MDS för Sverige.
    Redovisning av gruppsamtal och diskussion i plenum

15.45   Summering

16.00   Avslutning