Skip to main content

Ny utlysning om säker och hållbar användning av små fordon nu öppen

Thursday, January 26, 2023

Nu är vår nya utlysning öppen! Via den kan du ansöka om finansiering av projekt som utforskar hur små fordon ska kunna användas mer, i högre utsträckning, mer effektivt och säkrare.

Different small vehicles and micromobility in Gothenburg.

De mindre fordonen har potential att minska trängsel i transportsystemet och det kommer ständigt nya typer av dessa ut på marknaden. Men användningen väcker många frågor om både godslogistik och persontransporter. Vad krävs för att fordonen ska användas tryggt, säkert och effektivt? Går det att använda digital teknik som delad data från uppkopplade mobilister för att förbättra planeringen för dessa fordon? Hur kan trafiksäkerheten öka och förutsättningarna för mikroleveranser förbättras?

Våra transporter medför stora utmaningar avseende klimatförändringar, luftkvalitet, buller, trängsel, olika gruppers möjlighet att använda mobilitet samt tillgänglighet till godsleveranser för människor och företag och mindre fordon har potential att bidra till en mer resurseffektiv framkomlighet och en trafik med lägre utsläpp och andra störningar. Drive Sweden ser stora möjligheter med att få mer innovation att ske inom detta område.

I det här erbjudandet finansierar vi projekt som, med hjälp av digital teknik, leder till en säkrare och ökad användning av små fordon som får framföras i låga hastigheter på väg. Med små fordon avses till exempel elsparkcyklar, olika typer av lastcyklar, cyklar, el-mopeder, mindre eldrivna fyrhjulsfordon, eldrivna skateboards och leveransrobotar.

Under förberedelsearbetet för utlysningen bjöds vårt nätverk in för att komma med inspel till utformningen av utlysningen. Se presentationer från mötet den här.

För att ytterligare beskriva utlysningen så arrangerar vi tre informationsträffar där vi berättar mer och du får möjlighet att ställa dina frågor. Du kan anmäla dig till dessa tillfällen här:
27 januari
1 februari
7 februari

Mer information om utlysningen kan du hitta här samt hos Vinnova, där du hittar den kompletta utlysningstexten och platsen där du skickar in din ansökan. Länk dit hittar du nedan.