Skip to main content

DigInfra Talks – Digital regelgivning

-
Online - Teams

Vilken roll och vilket ansvar har kommunen i utvecklingen av digital infrastruktur och digitala tjänster för framtidens mobilitet? Vilka krav kan ställas och av vem?

Arrangeras av: 
Drive Sweden
digi infra stad

Detta är några av de frågor som diskuteras i Drive Sweden-projektet DigInfra – Kraftsamling runt städernas digitala infrastruktur för mobilitet.

Under fyra fredagar med start den 10:e september erbjuds information och diskussion kring teman som
projektdeltagarna identifierat som viktiga och aktuella! Vi avslutar i god tid innan aktiviteter som startar kl 9. 

DigInfra Talks syftar till:
1. kunskaps- och erfarenhetsöverföring mellan kommunerna som deltar i projektet
2. fånga upp reflektioner och slutsatser som kan vidareutvecklas inom ramen för projektet

10 september: Digital regelgivning, Mikael Ivari, Göteborgs stad

Uppkoppling och automatisering möjliggör ett mer effektivt och hållbart
transportsystem. Samtidigt ställer det nya krav på en säker och tillförlitlig digital
regelgivning. Vem blir den framtida sheriffen i staden?

Agenda

  • 7:55 Anslut till mötet, t ex med ditt morgonkaffe
  • 8:00 Välkomna introduktion (vi kör igång i princip direkt)
    Informationsdel: Presentation på dagens tema inkl frågestund
  • 8:30 Diskussion utifrån fördefinierade frågor
    Summering (5 min)
  • 8:55 Avslutning. Tack för idag!

Välkomna!

Anmälan och info:

Thérèse Rosén Löfstedt
therese.lofstedt@drivesweden.net

Marie Karlsson
marie.karlsson@drivesweden.net

Mer information om projektet