Skip to main content

VIDEO: Från kollektivtrafik till kollektiv mobilitet

Thursday, November 17, 2022

Vilken potential finns inom kollektivtrafiken i omställningen till ett mer hållbart samhälle? Hur bör den utvecklas, vilka transportslag ska vi lätt kunna använda tillsammans och vilken roll spelar det kollektiva resande? Detta presenterade John Hultén från K2 Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik under ett Lunch & Learn den 10 november 2022.

Kollektivtrafiken spelar en avgörande roll i omställningen till ett samhälle med hållbart resande. Men för att omställningen ska ske räcker det inte att bara göra mer av samma. Nya lösningar behöver knytas samman med etablerade. Det konstateras i den nya rapporten Framtidens kollektiva mobilitet, riktad till beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå och som tagits fram av ett 80-tal experter. 

Under detta Lunch & Learn presenterade John Hultén, föreståndare för K2 Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, slutsatserna från rapporten. Efter presentationen anslöt Bianca Byring från Region Västerbotten och Dan Nerén från Tier för att diskutera rapporten, vägar framåt och olika perspektiv på hur vårt kollektiva resande kan och bör utvecklas. Elias Arnestrand ledde samtalet.

Visionen och förslagen har tagits fram inom Rådslaget, ett initiativ som involverat experter inom kollektivtrafik, nya mobilitetstjänster och stadsutveckling. Experterna föreslår att det som idag är kollektivtrafik utvecklas till en bredare kollektiv mobilitet, som även innefattar nya delade mobilitetstjänster.