Skip to main content

Utlysningen "Säker och hållbar användning av små fordon stängde 3 maj"

Thursday, Januari 26, 2023

Ansökningsperioden var mellan 26 januari och 3 maj. Utlysningen syftar till att finansiera projekt som vill utforska hur små fordon ska kunna användas mer, i högre utsträckning, mer effektivt och säkrare. 

Different small vehicles and micromobility in Gothenburg.

Bakgrund till utlysningen 
Våra transporter medför stora utmaningar avseende klimatförändringar, luftkvalitet, buller och trängsel och tillgängligheten till olika transportslag och godsleveranser varierar i stor utsträckning mellan olika grupper och företag.

De mindre fordonen blir allt vanligare och har potential att minska trängsel i transportsystemet och bidra till resurseffektiv framkomlighet samtidigt som de generar lägre utsläpp och andra störningar. Men användningen väcker många frågor om både godslogistik och persontransporter. Vad krävs för att fordonen ska användas tryggt, säkert och effektivt? Går det att använda digital teknik som delad data från uppkopplade mobilister för att förbättra planeringen för dessa fordon? Hur kan trafiksäkerheten öka och förutsättningarna för mikroleveranser förbättras?

Med detta som bakgrund ser Drive Sweden stora möjligheter med att få mer innovation att ske inom detta område.

Om utlysningen
I den här utlysningen finansierar vi projekt som leder till en säkrare och ökad användning av små fordon som framförs i låga hastigheter med hjälp av digitalisering. Med små fordon avses till exempel elsparkcyklar, olika typer av lastcyklar, cyklar, elmopeder, mindre eldrivna fyrhjulsfordon, eldrivna skateboards och leveransrobotar.

I början av året arrangerade Drive Sweden tre informationstillfällen om utlysningen. 
Här kan du ta del av presentationen.

Tre snabba

  • Finansieringstiden är max 24 månader.
  • Varje projekt kan beviljas upp till tre miljoner kronor. Finansiering kan maximalt utgöra 50 % av den totala projektbudgeten.
  • Fokus: hur kan digital teknik användas för att uppnå en smartare, mer trafiksäker och hållbar användning av små fordon.

För komplett information om utlysningen samt plats där du skickar in din ansökan hittar du via länken nedan. 

Under förberedelsearbetet för utlysningen bjöds Drive Sweden's nätverk in för att komma med inspel till utformningen av utlysningen. 
Ta del av presentationerna.