Skip to main content

Ny utlysning öppnar i maj

Saturday, April 10, 2021

Har du en idé som bidrar till de transportpolitiska målen för hållbarhet och resurseffektivitet? Adresserar din idé också hur uppkoppling, delning och automation kan ge ett mer miljövänligt och effektivt transportsystem? Missa då inte vår utlysning som öppnar i maj och kan ge finansiering till projekt som kan hjälpa oss att bygga framtidens smarta mobilitet för människor och gods.

Genom utlysningen kommer man att kunna söka finansiellt stöd för forsknings- och innovationsprojekt för hållbar, säker och tillgänglig mobilitet för människor och gods. Alla aktörer inom, eller med relevans för, de innovationsområden som omfattas av programmet Drive Sweden kommer att beaktas under utlysningen, med kravet att det tilltänkta projektet ska ha minst två parter, varav en från näringsliv eller offentlig aktör.

Bidraget, som kommer från Vinnova, kan uppgå till 4 miljoner kronor per projekt och medfinansiering ska uppgå till 50 procent för projektet som helhet. Finansieringstiden är max 24 månader. 

Håll utkik här i maj och missa inte denna chans!