Skip to main content

KTH söker doktorand inom systemeffekter av självkörande fordon

Monday, June 26, 2017

KTH-ITRL (Integrated Transport Research Laboratory erbjuder nu en möjlighet i ett gemensamt projekt med Trafikverket och VTI att doktorera inom området systemeffekter av självkörande bilar. Tjänsten har publicerats och sista ansökningsdag är 31 augusti.

KTH, Scania and Ericsson har gått samman i centrumet för Integrated Transport Research Laboratory (ITRL) där de samlar ledande tvärvetenskaplig kompetens och aktörer för att utveckla och demonstrera nya hållbara transportsystem. 

Projektet genomförs för att öka kunskapen och förståelse för vilken roll självkörande fordon kan ha i ett hållbart transportsystem och möta morgondagens utmaningar i vägtransportsystemet utifrån Trafikverkets leveranskvaliteter. En önskad effekt är att denna kunskap kan användas för att förbättra Trafikverkets planering och prognoser.
 
Ett viktigt område för framtidens hållbara transporter är själkörande och uppkopplade fordon på väg, och deras påverkan på transportsystem, resvanor och teknikbehov m.m. På ITRL genomförs flera projekt inom området ”Systemeffekter av självkörande fordon”, både i urbana miljöer och utanför städerna. I ett projekt, som genomförs tillsammans med Trafikverket och VTI, kommer effekterna av självkörande fordon modelleras och predikteras på en systemnivå. Bland de intressanta effekterna finns bland annat fordonens påverkan på punktlighet och framkomlighet i trafiksystemet, betydelse för underhåll och infrastruktur samt miljöeffekter.
 
Här kan du ta del av en detaljerad beskrivning av tjänsten samt lämna din ansökan!