Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Hur kan självkörande fordon skapa värde i staden?

Utvecklingen kring självkörande fordon är ett aktuellt ämne som innebär många utmaningar och möjligheter. Förhoppningarna och visionerna ser olika ut beroende på vem du pratar med. Det handlar om utveckling av nya fordon, nya it-lösningar, nya sätt att se på mobilitet och tjänster. Tillsammans utgör detta ett alternativt transportsystem som ska fungera och utvecklas i en omgivning – städer, stadsdelar och samhällen.

Nu startar därför ett nytt projekt inom Drive Sweden, finansierat av Vinnova, under namnet ‘Hur kan självkörande fordon skapa värde i stan?’ Med start den 28 september anordnar Drive Sweden i samarbete med Chalmers och Göteborgs Stad den första av fem Co-creation workshopar för staden, näringslivet och akademin. Det är Shea Hagy, Chalmers utvecklare av Co-creation labs, som leder dagen och det första temat kommer att vara ’Salthomen’.

Boende på Saltholmen och i södra skärgården, färjeresenärer, båtägare – det är många som har Saltholmen som målpunkt. Parkeringssituationen på Saltholmen har under en längre tid varit ansträngd. Under sommarhalvåret ökar dessutom antalet besökare till södra skärgården drastiskt. Det finns många knutar att lösa upp. Kan självkörande bilar bli en del av lösningen på problemen i Saltholmen?
 

Läs mer om Co-creation workshop