Skip to main content

Städers arbete med kombinerad mobilitet

-
Online

Varmt välkomna till ett webbinarium om digitala tjänster som underlättar delad och kombinerad mobilitet, som Drive Sweden arrangerar tillsammans med K2, Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik.

Arrangeras av: 
Drive Sweden
Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik K2
cyklar uppradade på gatan

Webbinariet följs av en workshop för ett begränsat antal deltagare, där vi diskuterar kommunernas roll, ansvar och möjlighet att driva utvecklingen framåt. Vi diskuterar också hur vi tillsammans skulle kunna ta frågan vidare i nya samarbeten. Workshopen riktar sig särskilt till städer som ingår i Viable Cities satsning Klimatneutrala städer 2030

Kl. 09.00 - 09.45 Webbinarium
Vi får en presentation av aktuella initiativ inom kombinerad och delad mobilitet, i Sverige och internationell. Webbinariet avslutas med paneldiskussion med möjlighet att ställa frågor och är öppet för alla som är intresserade.

Kl 10.00 - 12.00 Workshop
Förmiddagen fortsätter med en workshop med fördjupning och diskussioner om framtida samarbeten. Workshopen riktar sig särskilt till representanter för städer som ingår i Viable Cities satsning Klimatneutrala städer 2030. Antalet platser är begränsade.

Se webbinariet här