Skip to main content

Drive Sweden Lunch & Learn: Jämställdhet och transportsystemet

-
Online

Hur fattar vi bra avvägda beslut som både skapar fler affärsmöjligheter och bidrar till ett mobilitetssystem för alla? Hur, och varför, integreras jämställdhetsperspektivet i den europeiska forskningsbudgeten? Detta och mer får vi höra om den 16 november när Vinnova presenterar sitt arbete för jämställdhetsintegrering i svensk innovation.

Arrangeras av: 
Drive Sweden & Vinnova

Att tillvarata hela befolkningens resurser, kompetenser och kunskaper är en förutsättning för framgångsrik innovation – jämställdhet och jämlikhet ger affärsnytta. När forskning och innovation tar hänsyn till både kvinnors och mäns behov, förutsättningar och beteenden kan värdet av resultaten öka. Vi säkerställer helt enkelt att morgondagens lösningar gagnar alla i samhället.

Vikten av jämlikhet har befästs vid många tillfällen, bland annat 2009 då riksdagen fattade beslut om de transportpolitiska målen och i dem preciserade att transportsystemet likvärdigt ska svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov.

För transportsektorn finns det, precis som för de flesta branscher, otaliga sammanhang där ett större fokus på jämlikhet skulle ge vinster. Det handlar då inte bara om de produkter och lösningar som når marknaden, utan även om att skapa jämlika arbetsplatser. Till exempel så behöver transportbranschen mer arbetskraft och jämlika arbetsplatser kan attrahera både män och kvinnor.

Vad innebär ett jämställdhetsperspektiv inom innovation i Sverige och Europa? Och hur integrerar till exempel vår innovationsmyndighet Vinnova ett jämställdhetsperspektiv i myndighetens verksamhet?

Detta och mer får vi höra mer om den 16 november när Sophia Ivarsson berättar om Vinnovas jämställdhetsintegreringsprocess. Med oss i diskussioner har vi också Ulrik Janusson från Scania.

Välkommen att lyssna in och ställa frågor om hur du och din organisation kan arbeta med jämlikhet!