Skip to main content

Digitalisering av vägtransportsystemet

-
Online

Välkommen till två spännande evenemang om digitaliseringen av transportsystemet, den årliga konferens ITS-konferensen "Ekosystem för ett uppkopplat vägtransportsystem", följd av resultatkonferensen för "Färdplan - digitaliserat vägtransportsystem".

Arrangeras av: 
Trafikverket

Det offentligas engagemang är nödvändigt för innovationer inom vår bransch. Du, som dagligen arbetar med medborgare och näringsliv, spelar en avgörande roll när vi nu strävar efter att accelerera utvecklingen.

Vi riktar oss till dig som arbetar med digitalisering eller vägfrågor, både teoretiskt och praktiskt. Är du forskare inom området, eller kommer du från ett företag som är intresserat av att dra nytta av teknikutvecklingen, både för egen vinning och för samhällets bästa? 

09.00-11.00 ITS-konferensen, Ekosystem för ett uppkopplat vägtransportsystem

Årets tema är "Ekosystem för ett uppkopplat vägtransportsystem." Under konferensen kommer vi att fördjupa oss i systemet för uppkopplade tjänster och hur vi interagerar med varandra. Vi kommer att utforska vilka aktörer som är involverade och vilka roller de spelar. Vi kommer även diskutera hur vi kan skapa affärsmodeller som är gynnsamma för alla parter och hur vi kan säkerställa att pilotprojekt skalas upp.

Det finns många utmaningar som vi kan lösa tillsammans för att nå målet om ett digitaliserat och uppkopplat vägtransportsystem som kommer till nytta för såväl trafikanter, resenärer som näringsliv. Kanske är du den modiga person som vågar demonstrera näringslivets tekniklösningar på allmänna vägar och inte bara stannar vid demonstrationen, utan också bidrar till att ändra regelverk, justera upphandlingskrav och till och med arbeta för lagförändringar.

13.00-15.30 Resultatkonferensen för Färdplan - digitaliserat vägtransportsystem 

Trafikverket vill medverka till att realisera nyttor som digitaliseringen kan medföra. Som en del i detta genomför vi en resultatkonferens för färdplanen. Vi kommer lyfta upp exempel på aktiviteter och åtgärder som genomförts och vilka lärdomar det medfört. Vi kommer även dela med oss av hur vi som myndighet arbetar med förutsättningar som påverkar utvecklingen och där vi tillsammans behöver stärka förmågan.

Du kommer få en inblick i hur man kan arbeta systematiskt med digitalisering och inspiration på hur just du kan vara med och bidra till att digitaliseringens möjligheter snabbare kommer till nytta inom vägtransportsystemet.