Skip to main content

Seminarium: Vem behöver självkörande bilar?

-
Almedalen/Visby, Mellangatan 54, Bryggarsalen

Självkörande bilar är mycket uppmärksammade just nu. Vad beror detta på? Finns det ett stort konsumenttryck för att slippa köra själv? Eller kommer trafiksäkerhetsvinsten att vara så stor att vi måste robotisera fordonen? Vad vet vi om den verkliga nyttan med de autonoma fordonen?

Arrangeras av: 
Trivector

De autonoma fordonen står högst på den sk hajpkurvan just nu enligt analysfirman Gartner. Varför är det så? Har vi alla gått och väntat på att slippa köra själv? Finns det ett konsumenttryck för att slippa ratta? Hatar alla bilister att köra sin bil?

Nej, men digitaliseringen och robotiseringen rullar på i ett tempo som gör att det verkar finnas ett momentum för att allt som kan digitaliseras och robotiseras också gör det.

De effekter som lyfts fram är bl a trafiksäkerhet, energi, miljö och minskad markanvändning.   Men det finns också forskare som menar att resultatet kan bli ökad stadsutglesning och mer trafik, eftersom effektivisering också ökar användandet. Det finns olösta moraliska dilemman kring hur bilarna skall programmeras när man måste välja vilken typ av olycka man kan bli inblandad i. Vill du sitta i en bil som är programmerad att låta föraren dö i vissa situationer

Svaret är självkörande bilar, men vilken är frågan? Detta diskuterar vi på seminariet.

Paneldeltagare: 

Jonas Bjelfvenstam, Generaldirektör, VTI

Björn Hasselgren, Senior Adviser and Research Fellow, KTH

Jan Hellåker, Programansvarig, Drive Sweden