Skip to main content

Implementering av BoB-standarden, Västtrafik

Mobilbiljett visas upp för biljettläsaren på bussen

Målet var att möjliggöra försäljning av Västtrafikbiljetter i en annan aktörs app. Detta uppfylldes i samverkan med Göteborgs Stads Parkering och genom att använda sig av BoB-standard (ticket och Product API). En effekt är att Västtrafiks biljetter kan bli tillgängliga hos andra aktörer i en MaaS-tjänst.

Projektperiod
November 2017 - december 2018

Vinnovanummer
2017-05004