Skip to main content

Leveransrobotar - en del av morgondagens städer?

Wednesday, Oktober 25, 2023

HelsingBotica projektet är en förstudie som undersöker hur man kan använda leveransrobotar i Helsingborg samt utforskar nya sätt för att samla in och dela data om gång- och cykelvägnätet. I oktober var det dags för Hugo att göra sin första testkörning i Helsingborgs stadspark. Syftet med testet var att samla in data för att kunna analysera gång- och cykelnätet. Testet genomfördes genom att Hugo skannade av gatumiljön med hjälp av en mobiltelefon fäst på "robotkroppen".

Hugo testas i parken

Roboten kallas Hugo (Here U Go) och lösningar från Univrses används för att bättre förstå infrastrukturen för mikromobilitet i stadsmiljöer.

– Robotar som Hugo innebär att leveranser som matkassar, mediciner och förpackningar kan ta mindre plats på vägarna och kan dessutom använda vägar som lastbilar inte kan. En annan viktig fördel är att Hugo har ett mycket lågt CO2-avtryck. Framtidens självkörande fordon finns redan och om vi ska klara klimatmålen måste vi göra transportsystemet mer dynamiskt med hjälp av digitala medel, förklarar Daniel Rudmark, forskare på statens väg- och transportforskningsinstitut och projektledare.

Syftet med testet i stadsparken var att samla in och analysera data om gång- och cykelvägsnätet. Det gjordes genom att Hugo skannade gatumiljön med hjälp av en mobiltelefon som var fäst på "robotkroppen". Datan som samlas in ska ge den information roboten behöver för att förstå var den ska ta vägen och hur den ska bete sig i stadsmiljön. I testet ingick även en demonstration för intressenter i Helsingborg, såväl inom kommunen som privata företag. Dagen avslutades med en gemensam workshop, där man identifierade potentiella användningsområden för en framtida pilotstudie.

– Testet visade att projektets kärnteknologier fungerade bra tillsammans och workshopen hjälpte projektet att hitta situationer där robotar kan vara till hjälp. Nu behöver vi titta mer på specifika platser där piloter sannolikt kommer att bli framgångsrika samt få med nya partners i projektet innan vi kan skala upp användningen av robotar i fler kommuner, sammanfattar Daniel.

Projektet finansieras av Drive Sweden och medverkande parter är Helsingborgs stad, Univrses AB, Hugo Delivery AB och Svenska statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI).