Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Autopiloten i Barkarby - Självkörande bussar

En självkörande buss i Barkarbystaden. Bild: Nobina.

Som en del av världens mest moderna kollektivtrafik går autonoma bussar sedan oktober 2018 i regelbunden linjetrafik för huvudman. Projektet utvecklar ny teknik och förser den snabbt växande Barkarbystaden och dess invånare med en first/last mile lösning för transport.

Mål med projektet är att bygga vidare på projektet Autopiloten i Kista för att skapa en helhet som är integrerad i den befintliga kollektivtrafiken samt att fortsätta driva Sveriges ledande position för integrerade, delade och elektriska självkörande fordon.

Projektet kommer drivas med ett flera huvudsyften, dessa är:

  •         att bygga vidare på lärdomar från Autopiloten i Kista.
  •         att påskynda integrationen av autonoma fordon i den befintliga kollektivtrafiken.
  •         att öka tillgängligheten till hållbart delat resande.
  •         att driva innovation för hållbar tillväxt inom mobilitet.
  •         att främja samarbeten mellan företag, akademi, stad och politik i en komplex frågeställning.
  •         att bidra till utformning av framtida legala krav på autonoma system i Sverige.

Sedan 25 oktober har tre bussar gått i linjetrafik i Barkarbystaden. Huvudsyftet med första delen av projektet var att se hur bussarna kan användas i allmän kollektivtrafik med krav på hög turtäthet och långa drifttider. Syftet har även varit att se utvärdera resenärernas åsikter och utnyttjandegrad av tjänsten.

Det har efter första provperioden varit ett positivt utfall med projektförlängning från SL som resultat av det. I nästa steg av projektet kommer huvudsyftet skiftas till att utöka funktionaliteten för fordonen genom teknikutveckling samt utöka resenärsnyttan och antal resenärer ytterligare genom att utveckla linjen och tekniken.

Tillsammans med projektpartnerna SLL, Järfälla kommun och Drive Sweden kommer följande huvudområden att läggas fortsatt fokus på:

  • Bästa logik för hur rutterna planeras
  • Grafiskt gränssnitt mot kund
  • Kommunikation med fordonet (Kund anger resebehov, planering av bästa rutt, rutten skickas till fordonet, fordonet kan tolka signaler utan operatör och åka iväg själv)
  • Gränssnitt mot ”vanlig” app för kollektivtrafik med tidtabell och betallösning

Projektet är en del av KRABAT

Läs mer hos Nobina

Läs projektets slutrapport här:

Slutrapport: Autopiloten i Kista

Mer information

Nobina Technology
Barkarbystaden självkörande
KTH

Period
2017 - 2019

Kontakt
lars.polgren@nobina.se

Projektpartners
Nobina, Stockholms Läns Landsting, Järfälla Kommun