Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen travel info

logo

Om Drive Sweden

Det handlar inte bara om förarlösa fordon – det handlar om ett helt nytt synsätt på mobilitet. Vi är i början av utvecklingen, och den går snabbt. På bara några år kommer vi att förändra världen, utveckla hållbara städer och se hela branscher arbeta med helt nya affärsmodeller. 

Fler människor på en begränsad yta innebär trängsel och andra påfrestningar på samhälle och miljö. Detta är några av skälen bakom ett kraftigt ökande intresse för automatiserade transportsystem.

Ett automatiserat transportsystem innefattar i princip alla transporter – enskilda resor, kollektivtrafik och godstransporter. Du beställer fram en förarlös bil när du vill ha den, kanske för en bekväm anslutning till ett kollektivt färdmedel. När du har nått ditt resmål åker bilen vidare och plockar upp nästa resenär.

Nya, smarta lösningar möjliggör också flexibla varuleveranser inne i städerna. Stora ytor som idag används för parkering frigörs för aktiviteter som bidrar till ökad livskvalitet. Samtidigt byter transportsektorn fokus från produkter till tjänster. Det öppnar för nya affärsmodeller och minskade skillnader mellan människor.

Sverige har en fordonsindustri som ligger i absolut framkant vad gäller säkerhet och miljö. Vi har världsledande IT- och telekomföretag. Och vi har en tradition av samarbete och systemtänkande mellan företag, akademi och myndigheter.

Drive Swedens Nätverkskarta
Klicka här för att komma till den interaktiva kartan

Kartan ger info om företagen i vilken relation de står till varandra. Du kan klicka både på företagen och på själva länken mellan dem.

image003_0.png

Drive Sweden är ett strategiskt innovationsprogram som samlar de bästa inom området – från alla samhällssektorer. Vi hjälps åt för att bäst ta tillvara på alla möjligheter, men också för att adressera de utmaningar som kan uppstå längs vägen. Det kan till exempel handla om trafiksäkerhet, anpassning av infrastruktur och lagstiftning som behöver uppdateras.

Innovationsprogrammet Drive Sweden startade våren 2015 och finansieras av EnergimyndighetenFormas och VinnovaLindholmen Science Park står som värd för programmet.

Läs mer om partners i Drive Sweden

Läs mer om Strategiska innovationsprogram

Läs mer om Regeringens Samverkansprogram

Kontakt

Jan Hellåker, programansvarig, Drive Sweden, jan.hellaker@lindholmen.se