Skip to main content

Självkörande kollektivtrafik - hur ser nästa steg ut?

Tuesday, November 28, 2023

Under flera år har man i Sverige testat små skyttelbussar i kollektivtrafiken. Men vad är nästa steg? Hur kommer vi vidare med självkörande kollektivtrafiklösningar? I november reste projektet Drive Sweden Policy Lab och 5G Ride till Stavanger i Norge för att besöka en demonstration med en fullskalig buss i stadsmiljö. Läs reserapporten!

 

Resegruppen framför en buss

Syftet med resan var att träffas och diskutera möjligheter och utmaningar med mer avancerade piloter. Sedan 2022 trafikerar en självkörande, fullskalig buss i Stavangers stadskärna. Den nya rutten omfattar exempelvis ett trafikljus, rondeller, filbyte, en tunnel och sker på hastigheter upp till 40 km/h. Målet är att köra utan säkerhetsförare och med en hastighet upp till 50 km/h.

Under samtalet betonades vikten av ett tätt samarbete för att lyckas med piloten. För att lyckas fokuserar de lokala norska parterna på genomföra konstanta förbättringar genom att testa och successivt lära av misstag och vilka konsekvenser det innebär, självklart på ett trafiksäkert sätt. Lika viktigt som validering av teknologin är att validera nyttan för passagerarna.

De båda ländernas olika förutsättningar utifrån sin respektive regelverk för försöksverksamhet diskuterades också. I Sverige ser både finansiering av forskningsprojekt och regelverket för försöksverksamhet annorlunda ut jämfört med i Norge. Den svenska gruppen kände en stor oro att Sverige halkar efter utvecklingen om det inte finns möjlighet att testa på liknande sätt som i Norge.

Det fanns en stor enighet inom den svenska gruppen att nyckeln till utveckling och lärande ligger i att göra piloter tillsammans och på så sätt komma vidare i arbetet mot en hållbar och mer effektiv kollektivtrafik.

Eleonor Sjödin Turah, Project Manager Mobility, Kista Science City.

Värd i Norge var projektparten Applied Autonomy och de lokala pilotparterna Adastec, Vy, trafikhuvudmannen Kolumbus samt en representant från Statens vegvesen. Från Drive Sweden Policy Lab konsortium deltog RISE, Combitech, Keolis och Trafikverket samt Transportstyrelsen som ingår i referensgruppen. 5G Ride representerades genom Kista Science City, Ericsson och Trafikförvaltningen.