Skip to main content

Nya projekt med fokus på säker och hållbar användning av små fordon

Wednesday, Juni 28, 2023

Drive Sweden’s senaste utlysning “Säker och hållbar användning av små fordon med hjälp av digital teknik“ har resulterat i sju nya projekt. Läs om utlysningen och om de nya projekten. 

Different small vehicles and micromobility in Gothenburg.

Små fordonen som används i låga hastigheter har potential att öka tillgängligheten till mobilitet och samtidigt minska trängsel i transportsystemet. Under senare år har många nya typer av små fordon kommit ut på marknaden. Men användningen av små fordon ökar inte i den takt många önskar och det finns stora behov att förbättra trafiksäkerheten. De beviljade projekten utvecklar och använder digital teknik som kommer att leda till en mer trafiksäker, hållbar och innovativ användning av små fordon. 

För ett år sedan bjöd Drive Sweden in till ett öppet möte om innovationsbehovet för små fordon i låga hastigheter, som till exempel lastcyklar, cyklar, elsparkcyklar och robotar. Ett drygt sextiotal personer från akademi, företag och offentlig sektor samlades kring frågan “Behövs innovation?”

- Svaret var ett rungande ja! Det konstaterades att detta trafikslag både är underutvecklat och att behoven av förbättring är stora. Därför öppnade vi en riktad utlysning till detta område. 
Vi är glada över det stora intresset som utlysningen har fått! Nu startar sju spännande projekt som utvecklar och använder digital teknik i syfte att öka en trafiksäker användning av små fordon. Vi ser fram emot att få höra mycket mer från dessa projekt inom Drive Sweden kommenterar Malin Andersson, programchef för Drive Sweden.  

Grattis till beviljade ansökningar och välkomna till Drive Sweden!  

Följande projekt har blivit beviljade finansiering. Länkarna går till Vinnovas webbsida. Mer information om projekten kommer under hösten

Läs mer om utlysningen