Skip to main content

Ny utlysning: Lösningar för hållbar mobilitet i europeiskt-kinesiskt samarbetsprogram

Monday, Februari 21, 2022

Har du en projektidé som bidrar till utvecklingen av hållbar urban mobilitet och vill du utveckla denna idé tillsammans med relevanta europeiska och kinesiska aktörer? Missa då inte denna nya utlysning!

Traffic at night

Nu kan du söka stöd för svenskt deltagande i en utlysning inom det europeisk-kinesiska samarbetsprogrammet ERA-Net Cofund Urban Accessibility and Connectivity Sino-EuropeanEnergimyndigheten och Vinnova med Viable Cities och Drive Sweden utlyser tillsammans cirka 9 miljoner kronor till svenska aktörer. 

Utlysningen välkomnar gemensamma projekt mellan Kina och Europa, som fokuserar på ett eller en kombination av två tematiska områden: hållbar stadslogistik och klimatneutral mobilitet - i en struktur där kinesisk-europeiskt samarbete kan ge ett mervärde till resultatet.

Den öppna utlysningen syftar till att driva utveckling som är relevant för globala utmaningar och europeiska och kinesiska innovationsagendor. Målet är att förbättra det operativa och beslutsfattandet i städerna, skapa mer kunskap för en hållbar omställning av städer med olika kulturella, klimatrelaterade och ekonomiska förutsättningar, att stimulera samarbete mellan kinesiska och europeiska samhällen och att adressera gemensamma frågor och/eller testa koncept mot de olika krav som kinesiska och europeiska städer har.

Låter det här intressant?