Skip to main content

Workshop: Hur utformar vi framtidens kollektiva mobilitet?

-
Online

Kan kollektivt resande hjälpa oss i arbetet med att våra städer ska bli klimatneutrala och hur kan vårt kollektiva resande utformas? Detta synade vi under en workshop den 7 december 2022, med utgång i rapporten Framtidens kollektiva mobilitet som K2 Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik tagit fram och med fokus på våra städer.

Arrangeras av: 
Drive Sweden, Viable Cities & K2
Public transport and a bike. Photo: Mika Baumeister on Unsplash

Kollektivtrafiken spelar en avgörande roll i omställningen till ett samhälle med hållbart resande. Men för att omställningen ska ske räcker det inte att bara göra mer av samma. Nya lösningar behöver knytas samman med etablerade. Det konstateras i den nya rapporten Framtidens kollektiva mobilitet, riktad till beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå och som tagits fram av ett 80-tal experter. Detta presenterades under ett Lunch & Learn som Drive Sweden höll ihop med K2 Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik den 10 november.

Under workshoppen presenterade John Hultén från K2 rapporten Framtidens kollektiva mobilitet – nästa steg för hållbart resande följt av en gemensam diskussion och panelsamtal tillsammans med Christer Ljungberg, Trivector och Sara Bergendorf, Stockholms stad om kommuners roll för framtidens kollektiva mobilitet. Vi arbetade därefter i mindre grupper för att diskutera agendan utifrån våra respektive organisationers perspektiv samt vilka behov vi ser av ny kunskap för att kunna röra oss i denna riktning. Materialet från workshoppen kommer att bli input till ett projekt som under våren börjar drivas av Karolina Pamp för att fördjupa frågeställningarna.

Visionen och förslagen har tagits fram inom “Rådslaget”, ett initiativ som involverat experter inom kollektivtrafik, nya mobilitetstjänster och stadsutveckling. Experterna föreslår att det som idag är kollektivtrafik utvecklas till en bredare kollektiv mobilitet, som även innefattar nya delade mobilitetstjänster.