Skip to main content

Uppstart av Drive Swedens och Viable Cities Klimatsmart mobilitet 2030

-
Online

Den 4 juni lanserade Drive Sweden och Viable Cities sitt nya samarbete där vi undersöker hur städer och aktörer inom ekosystemet för framtidens mobilitet kan lösa de utmaningar som finns längs vägen till en klimatomställning i städer. Tillsammans driver vi på utvecklingen och skapar förutsättningar för Sveriges kommuner att ta ledarposition i racet för klimatneutrala städer.

Arrangeras av: 
Drive Sweden & Viable Cities

Utsläppen av växthusgaser i städerna kommer till största delen från transporter, av människor och gods. Nu kraftsamlar Viable Cities och Drive Sweden genom Klimatsmart Mobilitet 2030, som lanserades vid vårt första gemensamma event, den 4 juni.

Viable Cities mission är klimatneutrala och hållbara städer till år 2030. Drive Swedens vision är att skapa hållbara och säkra mobilitetssystem för människor och gods som är tillgängliga för alla. 

Den 4 juni började vi gemensamt utforska omställningen till klimatneutral mobilitet i städer med hjälp av internationella utblickar, paneldiskussioner och inspirerande exempel.

Agenda

10.00
Välkommen

10.02
Klimatsmart mobilitet 2030 – en kraftsamling av Viable Cities och Drive Sweden
Programcheferna Olga Kordas och Sofie Vennersten om tankarna om alliansen

10.10
Utblick: EU och klimatsmart mobilitet
Matthew Baldwin, EU-kommissionen

10.25
Internationell spaning
Anna Kramers, Mistra SAMS

10.35
TEMA: Mobilitet som tjänst
Panel: Sofia Löfstrand, mobilitetsprojektet LIMA; Sandra Viktor, Linköpings kommun, Charlotte LejonEnergimyndigheten, Göran Smith, RISE

10.55
TEMA: Klimatsmarta godstransporter
Panel: Pontus Westerberg, UN-Habitat, Ulf CederScania, Camilla Alfredsson, Helsingborgs stad

11.19
TEMA: Framtidskvarter – vägen framåt genom systemomställning
Panel: Vaike Fors, Högskolan i Halmstad; Dan Hill, Vinnova; Anders Bengtsson, Future by Lund och Steinar Danielsen, M Volvo Car Mobility

11.40
Hur ställer vi om till klimatsmart mobilitet i städer?
Panel: Hans Lindberg (S), kommunstyrelseordförande Umeå kommun, Anna Tenje (M), kommunstyrelseordförande Växjö kommun, Rami Yones, Trafikverket

11.55
Framåtblick med Olga Kordas och Sofie Vennersten

Välkommen!