Skip to main content

Nya affärsmodeller i nollutsläppszoner

-
Online

Nollutsläppsområden väntas bli allt vanligare i stadskärnorna i syfte att minska CO2-utsläpp och föroreningar från transporter. I dessa zoner är konventionella bilar, bussar och lastbilar inte tillåtna. Endast rena elbilar, gasbilar med emissionsklass Euro 6, bränslecellsfordon och i fallet med tunga lastbilar och bussar även laddhybrider med emissionsklass 6 får komma in. Denna regeländring har stora konsekvenser för företag verksamma inom och runt dessa zoner.

Profilfoto - Business Model lab

Talare:

Anders Roth, mobility expert IVL Svenska Miljöinstitutet (se presentation)

Ylva Öhrnell, Director Sustainability, DHL Freight (se presentation)