Skip to main content

DigInfra Talks – Upp- och nedgången för Linköping MaaS

-
Online - Teams

Vilken roll och vilket ansvar har kommunen i utvecklingen av digital infrastruktur och digitala tjänster för framtidens mobilitet? Vilka krav kan ställas och av vem?

Arrangeras av: 
Drive Sweden
digi infra stad

Detta är några av de frågor som diskuteras i Drive Sweden-projektet DigInfra – Kraftsamling runt städernas digitala infrastruktur för mobilitet.

Under fyra fredagar med start den 10:e september erbjuds information och diskussion kring teman som
projektdeltagarna identifierat som viktiga och aktuella! Vi avslutar i god tid innan aktiviteter som startar kl 9. 

DigInfra Talks syftar till:
1. kunskaps- och erfarenhetsöverföring mellan kommunerna som deltar i projektet
2. fånga upp reflektioner och slutsatser som kan vidareutvecklas inom ramen för projektet

17 september: Upp- och nedgången för Linköping MaaS, Sandra Viktor, Linköpings kommun

Lyssna på lärdomarna från projektet med appen som skulle göra det enkelt för
Linköpingsborna att "Zappa" sig mellan de olika mobilitetstjänster. Och hur vi
resonerar kring framtiden.

Agenda

  • 7:55 Anslut till mötet, t ex med ditt morgonkaffe
  • 8:00 Välkomna introduktion (vi kör igång i princip direkt)
    Informationsdel: Presentation på dagens tema inkl frågestund
  • 8:30 Diskussion utifrån fördefinierade frågor
    Summering (5 min)
  • 8:55 Avslutning. Tack för idag!

Välkomna!

Anmälan och info:

Thérèse Rosén Löfstedt
therese.lofstedt@drivesweden.net

Marie Karlsson
marie.karlsson@drivesweden.net

Mer information om projektet