Skip to main content

DigInfra Talks – Planering, drift och underhåll

-
Online - Teams

Vilken roll och vilket ansvar har kommunen i utvecklingen av digital infrastruktur och digitala tjänster för framtidens mobilitet? Vilka krav kan ställas och av vem?

Arrangeras av: 
Drive Sweden
digi infra stad

Detta är några av de frågor som diskuteras i Drive Sweden-projektet DigInfra – Kraftsamling runt städernas digitala infrastruktur för mobilitet.

Under fyra fredagar med start den 10:e september erbjuds information och diskussion kring teman som
projektdeltagarna identifierat som viktiga och aktuella! Vi avslutar i god tid innan aktiviteter som startar kl 9. 

DigInfra Talks syftar till:
1. kunskaps- och erfarenhetsöverföring mellan kommunerna som deltar i projektet
2. fånga upp reflektioner och slutsatser som kan vidareutvecklas inom ramen för projektet

1 oktober: Planering, drift och underhåll, Anders Bengtsson, Lunds kommun

Etablering av en digital infrastruktur för mobilitet- och trafiklösningar, är ett krävande projekt i sig, men vidare drift och underhåll av infrastrukturen är också en på sikt kostsam och resurskrävande uppgift. Hur fördelas den uppgiften?

Agenda

  • 7:55 Anslut till mötet, t ex med ditt morgonkaffe
  • 8:00 Välkomna introduktion (vi kör igång i princip direkt)
    Informationsdel: Presentation på dagens tema inkl frågestund
  • 8:30 Diskussion utifrån fördefinierade frågor
    Summering (5 min)
  • 8:55 Avslutning. Tack för idag!

Välkomna!

Anmälan och info:

Thérèse Rosén Löfstedt
therese.lofstedt@drivesweden.net

Marie Karlsson
marie.karlsson@drivesweden.net

Mer information om projektet