Skip to main content

Together we take the next step towards autonomous driving in urban environments

-
Demostudion, Lindholmen Science Park, Göteborg

Welcome to a thematic meeting that originates from the project Roadmap for Sustainable Mobility Solutions, which examines the possibilities of autonomous driving in a complex urban environment.

Foto som symboliserar arbetet med färdplan för autonom mobilitet

 

The meeting is divided into three parts; presentations of project results, workshop with the aim of defining the next step for establishing mobility services based on autonomous vehicles in Sweden and finally investigating interest in continued work with the aim of testing autonomous driving.

The meeting will be held in Swedish. 

Agenda:  

10.00 Välkomna och introduktion
Malin Andersson, programchef Drive Sweden  

10:00  Resultat från projektet Färdplan för hållbara mobilitetslösningar
Jonas Höglund, AFRY 

11.00 Kompletterande presentationer från Drive Sweden finansierade projekt som tangerar
autonom körning: 

  • Brunnshög Automated Sustainable Electromobility, BASE,
    Martin Güll, Lund municipality
  • Samverkande Autonoma Transporter, SAT, Hugo Delivery 
    Carl Berge

Inbjudna projekt: 

  • Västtrafik presenterar sitt pågående analysarbete inom autonom mobilitet
  • RUTER - “In Ruter, we believe that shared autonomous vehicles will be a significant part of future public transport”
    Liisa Andersson, från norska företaget RUTER

12.00 Lunch

13.00   Workshop: vad behövs för att växla upp arbetet kring autonoma fordon
14:30   Diskussion om nästa steg
15:00   Slut 

Praktisk information
När
: Fredag 6 oktober
Tid: 10.00-15.00
Var: Lindholmspiren 3-5 i Göteborg. Endast fysisk medverkan.
Anmälan: Via länk senast 28 september.
Kontakt: Jonas Höglund, AFRY

Projektaktörer FAM:  
Afry, AstaZero, CEVT, Göteborgs stad, Keolis, Klimator, NEVS, Nobina och Skanska.
Läs mer om projektet.

Två självkörande fordon i stadsmiljöer. Foto: NEVS/CEVT.

Roadmap for sustainable mobility solutions based on autonomous driving in a complex city environment

The project (also called Autonomous Mobility Roadmap) has investigated, defined and inventored the conditions for autonomous mobility. Among other things, it has examined what prerequisites are needed...