Skip to main content

Roundtable discussion on managing micromobility - the ninth meeting

-
Demostudion, Lindholmen Science Park, Lindholmspiren 3-5, Göteborg

The 9th roundtable on how market and society together can steer towards societal goals for micro mobility and how a better integration of new mobility solutions in cities can be designed was held 12 March. See agenda and presentations below. The meeting was held in Swedish.

Arranged by: 
Drive Sweden
RISE
Elsparkcyklar uppradade vid gångbana

Läs minnesanteckningar från mötet >

Konferensen följer på åtta kvartalsvisa möten som fokuserat på ovanstående områden och på hur nya normer som accepteras av flertalet ska utvecklas av användare, operatörer, offentliga aktörer och allmänheten.

Varför

För att sprida framgångsrika metoder och etablera samverkan för en bättre integrering av nya mobilitetslösningar i städer.

För vem

Primärt personer registrerade i Nätverk Mikromobilitet, idag ca 90 personer.

Var och när

Tisdag 12 mars 2024 kl 10.00-16.00 Demostudion, Lindholmen Science Park, Göteborg
Enbart fysiskt möte.

Program

Från 09.30 serveras kaffe 

10.00 Välkommen och introduktion av alla deltagare
Kent Eric Lång RISE moderator

10.10 Statusrapport från Trafikanalys- Regeringen beslutar om ett uppdrag att kartlägga användningen av elsparkcyklar (se presentation)
Trafikanalys Hans Ten-Berg, Pia Sundbergh – medverkar digitalt
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2023/11/regeringen-beslutar-om-ett-uppdrag-att-kartlagga-anvandningen-av-elsparkcyklar/

10.20 Trafikförsäkringen – Erfarenheter och effekter (se presentation)
Spontana rapporter.

10.25 Pågående initiativ
Se separat lista nedan.

11.00 Läget i kommunerna – bordet runt
    Deltagande kommuner berättar kort:
    1. Detta jobbar vi med nu.

11.40 Läget hos operatörerna – bordet runt 
    Deltagande operatörer berättar kort:
    1. Detta jobbar vi med nu.

12.00 Lunchmingel – Sallad och dryck nära konferensrummet

13.00 Upphandling enligt LUK, erfarenheter från Gävle (se presentation)
Amer Aslam, Gävle och Viktor Olejnik, VOI
Diskussion: Intresse från fler kommuner, ex Borås förbereder.

13.40 Active support of shared mobility services in Norway (se presentation)
Harald Saevareid, Nivel
PTAs and local authorities give active support and regulate new mobility services in Norway using a digital tool from Nivel. Cases from Bergen and Trondheim.
Diskussion: Finns det kommuner i Sverige som arbetar på liknande sätt.

14.10 Grupparbete Vision och mobilitetshubar

    Uppgift: Hur skall en vision för mikromobilitetens roll tas fram och utformas?
    Hur skall arbetet med mobilitetshubar med mikromobilitet gå vidare?

    Underlag: Pågående FoI-initiativ, se lista nedan.
    Goda exempel från tidigare Rundabordssamtal, länk
    RT8 presenterade Drover, Helsingforspilot med AI-teknik
    Vianova, mobilitetshubar och integration i Berlin och 
    Dott försök med ”micro-incentives” i Bryssel. 
    RT7 presenterade BRG, näringspolitiskt perspektiv i Göteborg
    RT5 presenterade MDS och Washington DC aktiv reglering genom datautbyte.

15.15 Presentation av grupparbete, diskussion i plenum och summering

16.00 Avslutning
 

Vill du delta?

Kontakta kent-eric.lang@ri.se