Skip to main content

Delta

DELTA var en pilot för anropsstyrd kollektivtrafik med mindre fordon som syftade till att studera och förändra människors beteendemönster kring delade fordon.

Bilar som användes i Delta. Foto: Kista Science City.

Delta var ett projekt med beteendemässigt fokus kopplat till on demand-mobilitet i kollektivtrafik som syftade till att göra mobilitet social och introducera människor i Kista till möjligheten att dela resan. Projektet hanterade utmaningar kring samhället och resenärer, hållbart resande för miljövänliga städer och utökad kollektivtrafiktjänst utan förorening och trängsel. Detta gjordes genom två utvalda fokus: användarupplevelse och integration till kollektivtrafik.

Projektet skulle genomföra och testa tjänster för att kunna erbjuda ett hållbart och attraktivt alternativ till privat resande med egen bil till och från Kistaområdet. Förutsättningar som identifierades för att nå dit innefattade bland annat miljövänliga fordon, delat resande, en strävan efter hållbara kostnader och en tjänst anpassad efter resenärens behov – att kunna resa när och där de behövde det. Därför genomförde och utvärderade projektet en lösning för så kallad ride sharing, med resor som kunde bokas on demand. För att möjliggöra framtida implementation av tjänsten tog projektet även fram möjliga affärsmodeller.

Fokusgrupperna som deltog fick resa med tjänsten, delta i workshops och besvara frågeformulär kring on demand och huruvida man kunde tänka sig nyttja tjänsten även med förarlösa fordon. Resorna bokades via en app på resenärens mobil och utfördes av två eldrivna mopedbilar med yrkesförare från Keolis. Mopedbilarna utrustades även med enheter kopplade till ett kontrolltorn och en integration mellan detta och delar av Keolis flotta skapades för att göra bussar synliga i kontrolltornet för en presumtiv trafikledning. Avslutande hölls en workshop med intressenter, såsom Region Stockholm och Stockholm stad, kring resultatet och tankar kring framtiden.

På grund av pandemin anpassade projektet scopet och tog bort leveransen kring delat resande.

Urval av resultat

Lärdomarna från användarna var bland annat att:

  • Användarna var nöjda och ville att tjänsten skulle fortsätta
  • Appen för bokningen bör utvecklas för att tillgodose resenärens behov
  • Resenärerna var tveksamma till att betala för tjänsten, men kunde tänka sig det om det var billigare än taxi eller ingick I kollektivtrafiken
  • Resenärerna var öppna för att nyttja tjänsten även om resan var delad med andra och den utfördes av självkörande fordon. De belyste dock att förarna gav en känsla av trygghet.

Kunskapen kommer nyttjas för vidare utveckling av mobilitetslösningar för en hållbar framtid.

Projektperiod
2020-02-01 - 2020-12-31 

Projektpartners
Kista Science City, Keolis, Ericsson 

Kontaktuppgifter
Eleonor Sjödin Turah
eleonor.sjodinturah@kista.com

Vinnovanummer
2019-05089