Skip to main content

CAT – Connected Automated Truck

Det finns en stor potential att effektivisera godstransporter genom automatisering, elektrifiering och smart styrning av fordonsflottor. I projektet CAT testades och demonstrerades lösningar för uppkopplade förarlösa elektriska godstransporter.

truck

För att automatiserad körning ska vara genomförbar i närtid behöver antingen en förare finnas ombord – beredd att ta över – eller så behöver fordonen vara uppkopplade och kunna styras på distans. 
Genom att etablera ledande pilotförsök med helt förarlösa lastbilar klarlades och testades vilken kringliggande infrastruktur och vilka stödtjänster som behövs för att göra detta möjligt på ett säkert och effektivt sätt. De stödtjänster som togs fram och testades i begränsade försök kunde sedan tillgängliggöras för ytterligare försök med fler fordon och tjänster.

Projektet genomfördes i tre arbetspaket som genomfördes parallellt:
WP1 – Tekniska försök på avlyst testbana
WP2 – Pilotförsök i allmän trafik
WP 3 – Utökat ekosystem och demonstrationer

Projektet demonstrerade hur förarlösa lastbilstransporter kan möjliggöras med hjälp av förstärkt uppkoppling baserad på 5G, uppkopplade tjänster och ekosystem samt möjlighet att fjärrstyra fordon. Projektet tillgängligjorde de uppkopplade stödtjänsterna genom Drive Sweden Innovation Cloud för att möjliggöra att ytterligare aktörer nyttjar tjänsterna och bidrar med ytterligare utveckling och demonstrationer kring automatiserade godstransporter.

2019 redovisades CAT:s resultat och i den här filmen kan ni se några av dem:

Slutrapport

Detta projekt är avslutat, läs slutrapporten här

Period
Oktober 2018 – september 2019

Projektpartners
EricssonEinrideCarmenta

Kontakt
Stefan Myhrberg, Ericsson
stefan.myhrberg@ericsson.com

Vinnovanummer
2018-03928