Skip to main content

Automatisering för ökad tillgänglighet

(2016-2017) Hur mycket kan framtidens självkörande fordon bidra till att öka friheten för personer med funktionsnedsättning? I denna förstudie genomför Norconsult Astando, Norconsult och Viktoria Swedish ICT en serie workshops med detta tema.

autom for okad tillg

Dagens transportsystem begränsar rörelsefriheten för personer med funktionsnedsättning. Det innebär också stora kostnader för samhället. I debatten används funktionsnedsatta som exempel på nyttan av självkörande fordon och automatiska transportsystem. Men hur väl möter framtidens transportlösningar deras behov? Ser behoven olika ut för olika grupper? Kan de till och med stå i konflikt med varandra?

Det är nu vi har chansen att ta hänsyn till behoven hos dem som vinner mest på automatiseringen. Vi kan redan vid utvecklingen av framtidens transportsystem ta fram måttstockar för hur väl dessa gruppers behov tillgodoses. På så vis undviker vi dyra efteranpassningar.

Norconsult Astando AB, Norconsult AB och forskningsinstitutet Viktoria Swedish ICT har fått finansiering från Vinnova för att ta fram just sådana måttstockar. Förstudien "Automatisering för ökad tillgänglighet?" drivs inom det strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden. Projektet ska ta fram verktyg, arbetssätt och modeller för att kunna bedöma hur automatiserade fordon kan bidra till ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

 

Projektrapporter

Klicka på bild nedan, för att se filmen Leif destined to drive.

För mer information, kontakta:

Norconsult Astando AB
Martin Holmgren
+46 (0)707-56 88 58
martin.holmgren@norconsult.com

Norconsult AB
Carolin Folkeson
+46 (0)31-50 50 63
carolin.folkeson@norconsult.com

Viktoria Swedish ICT
Cristofer Englund
+46 (0)708-56 02 27
cristofer.englund@viktoria.se

Projektperiod
Augusti 2016 – april 2017

Projektpartners
Norconsult Astando, Viktoria Swedish ICT, Norconsult, Synskadades riksförbund (SRF), Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder (DHR), Västra Götalandsregionen - sektion Sjukresor avdelningarna E-hälsa och Folkhälsa, Västtrafik, Volvo Cars, Göteborgs Stad, Göteborgs universitet - institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Vinnovanummer
2016-02646