Skip to main content

VIDEO: Trafikverkets Färdplan digitaliserat vägtransportsystem 2022

Friday, June 3, 2022

Den 2 juni tog vi en närmare titt på Trafikverkets Färdplan digitaliserat vägtransportsystem 2022. Då fick vi en presentation av färdplanen, följt av en frågestund med Olof Johansson, programchef på Trafikverket. Vilka områden är det de anser att vi bör fokusera på och varför? Det kan du se här!

(The event was held in Swedish)

I slutet av april presenterade Trafikverket Färdplan digitaliserat vägtransportsystem 2022. Planen, som visar myndighetens samlade riktning inom området, innehåller 34 konkreta åtgärder som ska spegla nya förutsättningar, utvecklingsbehov och åtgärdsförslag som bidrar till tillgänglighet i ett hållbart samhälle.

Den 2 juni arrangerar Drive Sweden ett Lunch & Learn tillsammans med InfraSweden2030 där Olof Johansson, programchef på Trafikverket, berättar mer om färdplanen.

Eventet sändes den 2 juni 2022.