Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Utmaningar och möjligheter kring automatisering

Vilka är utmaningarna och möjligheterna när det gäller framtida automatiserade transporter? Det var utgångspunkten för några av samtalen i samband med Drive Sweden arrangemanget Test Site Stockholm demonstration day.
Bild: KTH

Dagen var uppdelad i tre avsnitt, en workshop, en panel och en demonstrationsdel. Workshopen, som organiserats av Trafikverket inom ramen för Drive Swedens Rundabordsgrupp Transportsystem, fokuserade på framtida möjligheter inom transportområdet, framförallt genom digitalisering och automatisering . Deltagarna uppdelades i åtta arbetsgrupper som fick i uppgift att föreslå kreativa lösningar för en hållbar mobilitet på den gotländska landsbygden.

En av dem som framträdde i den efterföljande paneldiskussionen var Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd i Stockholm. I sitt anförande utgick han från en prognos från Transportstyrelsen där utgångspunkten är att biltrafiken måste reduceras kraftigt.

Var tredje bil måste bort före år 2030 för att klimat- och miljömålen ska kunna uppfyllas, sa Helldén och hänvisade till prognosen. Vi vill i stället öka antalet personer som pendlar med kollektivtrafik eller på cykel.

Stockholms stad har antagit en strategi för urban mobilitet som tydligt fastslår att ”trafiken består av människor – inte av fordon” och att nyckeln för att nå en destination är tillgänglighet.

De viktigaste delarna i Stockholms framkomlighetsstrategi är:

  • Att kollektivtrafiken är kärnan och hjärtat i stadstrafiken och att det är viktigt att skapa ännu bättre tillgänglighet för busstrafiken.
  • Att förbättra förutsättningarna för varutransporter.
  • Att med nya parkeringsregler öka framkomligheten med färre parkerade bilar på gatorna.

I panelen deltog också Jonas Bjelfvenstam, Transportstyrelsens generaldirektör som redogjorde för status på sin nyligen presenterade statliga utredning, ”Vägen till självkörande fordon”.

Dagen avslutades med demonstrationer av ett antal olika projekt från bland annat  KTH, Ericsson, Scania och Carmenta.

Test Site Stockholm demonstration day arrangerades av Drive Sweden och Trafikverket.

Drive Sweden är ett strategiskt innovationsprogram för transporter som startade 2015 på initiativ av regeringen. Morgondagens transporter – såväl person- som godstransporter – handlar om att skapa nya, smarta lösningar med hjälp av automatisering, digitalisering och delande av resurser. Det i sin tur ger förutsättningar för att med nya affärsmodeller skapa ett hållbart transportsamhälle.

Drive Sweden finansieras av Vinnova, Formas och Energimyndigheten. Lindholmen Science Park i Göteborg står värd för programmet.