Skip to main content

Utlysning: System-av-system för mobilitet i städer

Friday, March 29, 2019

Denna Vinnova-utlysning riktar sig till aktörer som i samverkan vill utveckla och validera framtida lösningar för transporter i städer baserade på system-av-system. Med system-av-system menar vi att olika oberoende system samarbetar med varandra för att tillsammans skapa bättre effekter än vad enskilda system kan göra.

Syftet med samarbetet är att hantera utmaningar i städernas transportsystem, som transporteffektivitet, kvalitet, miljöpåverkan, säkerhet och resursutnyttjande.

De projekt som beviljas bidrag inom ramen för denna utlysning ska:

  • Undersöka ett eller flera specifika transportbehov i städer.
  • Utvärdera vilka effekterna kan bli om nya lösningar baserade på system-av-system införs för dessa behov.
  • Baseras på samarbete i ett system-av-system, och därmed involvera flera relevanta intressenter.
  • Beakta förändringar i människors beteende som kan vara en förutsättning för, eller effekt av, de föreslagna lösningarna.

Ansök senast 11 juni 2019 kl 14:00

Beslut meddelas den 15 oktober 2019

Mer information & ansökan