Skip to main content

Utlysning: System-av-system för mobilitet i städer

Wednesday, Oktober 24, 2018

Denna Vinnova-utlysning riktar sig till aktörer som i samverkan vill utveckla framtida lösningar för transporter i städer baserade på system-av-system. Den är en del i FFI:s strategiska satsning för smart mobilitet i städer.

Med system-av-system menas att olika system samarbetar med varandra för att skapa bättre effekter än vad enskilda system kan göra. Syftet med samarbetet är att tillsammans hantera utmaningar i städernas transportsystem, som transporteffektivitet, kvalitet, miljöpåverkan, säkerhet och resursutnyttjande. De projekt som beviljas bidrag inom ramen för denna utlysning ska:

  • Undersöka ett eller flera specifika transportbehov i städer.
  • Utvärdera vilka effekterna kan bli om nya lösningar baserade på system-av-system införs för dessa behov.
  • Baseras på samarbete i ett system-av-system, och därmed involvera flera relevanta intressenter.
  • Beakta förändringar i människors beteende som kan vara en förutsättning för, eller effekt av, de föreslagna lösningarna.
  • Vidare ska projekten adressera minst en av de kunskapsutmaningar inom system-av-system för mobilitet i städer som har identifierats i den programbeskrivningen som har tagits fram.

Ansök senast 11 december 2018.

Mer information & ansökan