Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Utlysning öppen: Sök finansiering

Den 15 februari öppnade den första utlysningen inom Drive Sweden. VINNOVA finansierar dels förstudieprojekt som är inriktade mot de transportpolitiska målen för hållbarhet och resurseffektivitet, dels analysprojekt som fokuserar på hur automation kan bidra till mer miljövänliga godstransporter i urbana miljöer.

Sista ansökningsdag är 15 april klockan 14.00.

 

1. Automationens effekter på samhället

Denna del av utlysningen finansierar förstudier som riktar sig mot de transportpolitiska målen och målen för hållbart samhälle med fokus på ökad resurseffektivitet, minskad miljöpåverkan och ökad trafiksäkerhet. Den syftar till att kartlägga förutsättningar och möjligheter att förverkliga önskade effekter med automatiserade transportsystem. 

2. Automatiska frakttransporter i urbana miljöer

Denna del ska omfatta analys av nuvarande förutsättningar och trender till 2025 för urbana frakttransporter och identifiera inom vilka områden av gods/avfallsflöden som automation i någon form kan medföra ökad transporteffektivitet, miljönytta och trafiksäkerhet.

Vad kan man söka för?
Förstudier med max 9 månaders projekttid. Förstudierna förväntas resultera i förslag på områden för forskning, implementering och demonstrationer under kommande år.
Vem kan söka?
För en förstudie krävs ett projektkonsortium bestående av minst en forskningsorganisation och en organisation från näringslivet.
Viktiga datum
Öppningsdatum: 15 feb
Sista ansökningsdag: 15 apr
Beslutsdatum: 15 juni
Hur mycket kan sökas?
Minst 300 000 kr och max 1 milj kr per projekt

Ladda ner fullständig utlysningstext (PDF)

Ladda ner Ansökningsmall - Utlysningar Drive Sweden

Ladda ner Ansökningsmall sammanfattning - Utlysningar Drive Sweden

Ansök via VINNOVAs portal