Skip to main content

Prachi J. Vakharia - keynote talare vid Drive Sweden Forum!

Wednesday, Januari 24, 2024

Prachi J. Vakharia kommer ge användbara tips om hur vi alla kan optimera våra innovationsinsatser genom att skapa ramverk och rätt förutsättningar. Prachi har en gedigen erfarenhet av transportfrågor och har haft flera ledande befattningar inom privata, akademiska och offentliga organisationer i USA.

Foto på Prachi Vakharia, keynote speaker på Drive Sweden Forum

Vi bär alla på teknikprylar eller använder olika teknikfunktioner som snabbt har blivit en självklar del av vår dagliga tillvaro. Utan dem skulle många uppgifter vara mycket svårare, och modern resande skulle nästan vara omöjligt om det inte vore för innovationer som t.ex. internet eller GPS. Men varför är det så att Amerika sticker ut som nästan uteslutande upphov till dessa innovationer? Här är din chans att ta reda på det!

Vid det kommande Drive Sweden Forum kommer Prachi J. Vakharia hålla en presentation om detta och ge några användbara tips om hur vi alla kan optimera våra innovationsinsatser genom att skapa ett adekvat ramverk och förutsättningar.

Prachi J. Vakharia har en omfattande bakgrund inom transport, med ledande befattningar inom privata, akademiska och offentliga organisationer. Du hittar hennes fullständiga CV på hennes LinkedIn-profil.

Som medgrundare av Womanium kommer hon att representera organisationen vid Drive Sweden Forum och tala om innovation inom transport ur ett amerikanskt perspektiv.