Skip to main content

Policyer för ett större sammanhang

Tuesday, September 22, 2020

En viktig beståndsdel för att ny teknologi och nya tjänster ska kunna nå marknad och framgång är att även utveckla policyer och regelverk. Gällande framstegen inom framtidens mobilitet finns det mängder av innovation som testar gränser, med möjligheter att få globalt genomslag. Så hur fungerar lagar och regelverk när landsgränser måste korsas? Detta diskuterades av tre experter under Drive Sweden Forum.

Kommer världen att harmonisera regleringen för framtida rörlighet? Det var ämnet för paneldiskussionen som gav insikter i den policy-relaterade utvecklingen i Storbritannien, Österrike och Sverige. Under diskussionen experterna emellan togs flera olika aspekter och utvecklingar upp och det stod klart att det finns hinder att övervinna när det gäller olika regler för lokal, nationell och internationell nivå och att lagstiftningen ofta relaterar till en förare och kan behöva flera olika sorters uppdateringar.

Men de processer som driver policyutveckling är mer än bara tekniska.

– Det handlar inte bara om automatiserade fordon utan också om passagerartjänster som tillhandahålls av dessa fordon. Hur kan vi integrera dem med resten av systemet och hur relaterar det till den kraftigt reglerade taximarknaden? Och tillgänglighet, hur kan alla dra nytta av de nya lösningarna? Samhällsdimensionen är viktig och både samhällen och transporter bör byggas för människor, sa Jessica Ugiccioni, huvudjurist vid Automated Vehicle Review, Law Commission of England and Wales.

Martin Russ, vd för Austria Tech, betonar också vikten av en människocentrerad syn på att skapa framtidens mobilitetslösningar.

– Automation bör alltid fungera som stöd för mobilitetstjänster. Så vi försöker förklara för medborgare och användare var automatisering bör eller kan hjälpa och denna förklaring skapar förtroende. För framtiden ser vi det som nyckeln att det är ett offentligt ansvar; hur vi hanterar vår infrastruktur, det offentliga rummet, vår miljö och rättvisa lösningar för mobilitet.

Sektorsövergripande strategi oundviklig

Samtidigt som reglerna anpassas för att främja hållbara, inkluderande och nya mobilitetslösningar utvidgas den rättsliga ramen över flera sektorer. En sektorsövergripande strategi är nödvändig, vilket leder till nya utmaningar, i ett system som skapats i ett redan befintligt system.

– Ett stort problem vi har över hela världen är att vi har ett befintligt transportsystem där vi försöker fylla i luckorna, sa Carin Tidström, kansliråd vid Infrastrukturdepartementet och fortsätter:

– Vi måste ha en helhetssyn där avdelningar för digitalisering, energi, miljö, rättvisa och infrastruktur samarbetar för att övervinna hinder och för att beskriva problemet, sa hon och betonar att även de etiska aspekterna ska läggas till utmaningen att skapa en heltäckande syn på regleringsfrågorna.

Uppgiften att driva policyutvecklingen är komplex. Men paneldeltagarna belyser hur man går framåt inom sina länder och internationellt.

Se paneldiskussionen under Drive Sweden forum här, för att ta del av alla insikter.

Se hela Drive Sweden Forum här

Läs mer om Drive Sweden Policy Lab här