Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Nytt projekt ska accelerera det svenska mobilitetsekosystemet med AI

Artificiell intelligens (AI) har stor potential för att bidra till utvecklingen av ett mer resurseffektivt och hållbart samhälle. Mobilitetsindustrin kommer, likt andra industrier, att påverkas starkt av denna utveckling. AI kan till exempel användas för att förutse transportbehov, för att underhålla fysisk och digital infrastruktur och för att optimisera tjänster i det framtida mobilitetssystemet. Därför har initiativet AI-driven mobilitet lanserats, i vilket viktiga aktörer inom det svenska mobilitetsekosystemet och AI-experter engageras.
AI Driven Mobilitet

Det som nämns ovan är endast ett par exempel och AI:s genomslag kommer att nå mycket längre än så. Tekniken kommer att driva konkurrenskraft inom den privata sektorn och skapa lösningar för framtiden inom den offentliga.

– De mest innovativa genombrotten uppstår när människor från olika områden och organisationer samarbetar för att lösa gemensamma problem. Då utkristalliseras gemensamma värden som blir större än om vi hade jobbat på var sitt håll. Mobilitet är en grundbult för hela det svenska samhället, så det blir naturligt för samtliga partners i detta projekt att samarbeta, säger Marie Karlsson, Drive Sweden.

Detta nya initiativ, AI-driven mobilitet, kommer att arbeta fram strategiska samarbeten mellan mobilitetsindustrin, AI-experter och den offentliga sektorn. Bakom projektet står Drive Sweden och AI Sweden. Omkring 20 olika partners från näringsliv, samhälle och akademi deltar och CLOSER förser arbetet med kompetens kring logistiksektorn.

– Mer än något annat så handlar AI om att använda våra resurser på ett bättre och mer effektiv vis och att skapa mer hållbara sätt att nå våra mål på. Att rädda liv. Att minska utsläpp. AI spelar en enorm roll i vårt arbete om vi vill nå FN:s hållbarhetsmål, säger Kye Andersson, AI Sweden.

– Vi vill vrida på perspektiven och förbereda för nya affärsmodeller, nya gränssnitt och nya samarbeten. I denna studie kommer teknologin att vara central, men när man arbetar med förändring är även fokus på människor av yttersta vikt, säger Anna Kristiansson, CLOSER.

Projektet kommer också att undersöka hur AI kan användas på ett etiskt korrekt vis och hur det går att säkerställa att policyer och regelverk följs. Detta breda grepp kommer att hjälpa till med att accelerera det svenska mobilitetsekosystemet.

Initiativet är ett strategiskt steg för många involverade partners i deras arbete med organisatorisk utveckling och kommer att fungera som en plattform för att inhämta kunskap, inspiration och nätverksmöjligheter med andra organisationer och AI-experter.

Kunskapen om AI skiljer sig åt mellan olika aktörer. Därför är det av stor vikt att öka kunskaperna och kring AI och göra hela systemet mer redo för at arbeta med AI. Ytterligare en aspekt att utforska rör data. Vilken data finns till hands? Var i mobilitetssektorn hittar vi datan? Vilken sorts data behöver man skapa och hur ska den se ut?

Läs mer om projektet här och om du är intresserad av att använda AI i din organisation eller tjänst, kontakta Marie Karlsson, projektledare.

AI-driven mobilitet är ett strategiskt projekt inom Drive Sweden, ett av regeringens 17 strategiska innovationsprogram som finansieras av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.