Skip to main content

Ny FN-resolution om automatiserade vägfordon

Friday, September 28, 2018

I mitten av september deltog representanter från Näringsdepartementet och Transportstyrelsen i möten med FN:s arbetsgrupp för trafiksäkerhet. Bland annat slutförhandlades och antogs en resolution om införande av högt eller fullt automatiserade fordon i vägtrafiken.

Sverige är världsledande vad gäller lösningar för trafiksäkerhet och ligger i framkant när det gäller uppkopplade och automatiserade fordon. Uppkopplade, samverkande och automatiserade fordon och system har potentialen att radikalt förändra vårt transportsystem, vår innovationsutveckling och vår arbetsmarknad. Tekniken kan på sikt också ge nya möjligheter till mobilitet och transporter i glesbygd samt för personer som har begränsade möjligheter till egna transporter idag.

I mitten av september deltog representanter från Näringsdepartementet och Transportstyrelsen i möten med FN:s arbetsgrupp för trafiksäkerhet. Bland annat slutförhandlades och antogs en resolution om införande av högt eller fullt automatiserade fordon i vägtrafiken. Resolutionens syfte är att erbjuda de stater som anslutit sig till någon av FN:s vägtrafikkonventioner vägledning, när det gäller ett säkert införande av sådana fordon i trafiken. Resolutionen ska utgöra ett komplement till konventionerna, och innehåller bland annat rekommendationer när det gäller vad ett automatiserat körsystem ska behärska. Särskilt viktigt är trafiksäkerhet och ett säkert samspel med andra trafikanter, med hänsyn till gällande trafikregler.

Läs mer på regeringen.se