Skip to main content

NEVS, Telenor Connexion och Nobina nya partners

Wednesday, October 28, 2015

På sitt ordinarie styrelsemötet den 27 oktober godkände Drive Swedens styrelse ansökningar om medlemskap från tre nya medlemmar: NEVS, Telenor Connexion och Nobina.