Skip to main content

Innovationssamarbete mellan Sverige, Sydkorea och Finland

Friday, May 10, 2019

Vinnova uppmuntrar till innovationssamarbete mellan Sverige, Sydkorea och Finland. I denna Eurostars 2-utlysning är inriktningen smart mobilitet, smart industri, cirkulär ekonomi, smart hälsa och smart energi.

Vad kan ni söka för?
Marknadsnära samverkansprojekt inom alla tekniska områden där projektet leds av ett forsknings- och innovations drivande SMF.

Vem kan söka?
Små och medelstora företag, akademi och stora företag från Sverige, Sydkorea och Finland. Konsortiet ska bestå av minst två parter från två av länderna. Projektet måste ledas av ett forsknings- och innovationsdrivande SMF.

Hur mycket kan ni söka?
Den svenska sidan av Eurostarsprojektet kan söka maximalt 5 miljoner kronor enligt de nationella Eurostars reglerna för Sverige hos Vinnova.

Viktiga datum:

  • Öppnar för ansökan - 15 april 2019
  • Matchmakingevent i Manchester - 14 maj 2019
  • Ansök senast - 14 juni 2019

Läs mer

Matchmakingevent under EUREKA Global Innovation Summit
Anmäl dig här