Skip to main content

HUGO - hållbara och autonoma paketleveranser

Tuesday, Januari 29, 2019

HUGO Delivery, där HUGO är en akronym för "here you go", är ett uppstartsprojekt för utveckling av en AGV (autonomous ground vehicle) för paketleveranser. Vid en demonstration på Lindholmen Science Park den 28 januari i år visades hur HUGO har utvecklats från en idé till en prototyp med målet att utveckla en robot för "sista milen"-leveranser från en punkt till en annan.

E-handeln växer extremt snabbt och i framtiden kan detta innebära mycket negativa effekter för vår jord. Framtidens paketleveranser kommer att domineras av självgående leveransmodeller och denna nya teknologi kommer att introduceras snabbare än vad många tror. HUGO och de samarbetspartners som ingår i forskningsprojektet har som mål att ligga i framkanten för denna utveckling och vara först med att skapa det framtida landskapet för "sista milen"-leveranserna. 

Företagets fokus ligger på modularitet och målsättningen är att lösa problemen som rör de "sista milen" i leveranskedjan. Idag är "sista milen"-leveranser en kostsam, tidskrävande och miljökänslig del av värdekedjan för konsumentprodukter. 

Företaget grundades i augusti 2018 och har sedan dess arbetat med att utveckla en prototyp. Roboten är en modulär plattform, som kommer att kunna hantera paket av alla typer och storlekar. 

HUGO Delivery AB finansieras för närvarande främst av Berge Consulting, ett design- och teknikföretag på Lindholmen Science Park i Göteborg. HUGO är dessutom involverat i två andra forskningsprojekt, som delvis finansieras av Drive Sweden och Vinnova. 

​Samarbetspartners i dessa båda projekt är bland annat Textilhögskolan i Borås, Ericsson, Something Borrowed och Sportlala. Genom samarbetet med Textilhögskolan i Borås, Ericsson och Sportlala hoppas HUGO kunna utveckla och integrera cirkulära tjänster för kläder och textilier. Forskning kommer också att bedrivas kring möjligheterna att förbättra återvinningsprocessen, såväl för konsumenternas bekvämlighet som av miljömässiga skäl. 

Demonstrationen den 28 januari på Lindholmen Science Park innebar slutet för projektet som startade i september 2018 och som sponsrats av Vinnova, Drive Sweden och Berge Consulting. Projektet på Lindholmen har fokuserat på att utveckla en robot - från idé till prototyp - för självgående "sista milen"-leveranser från en punkt till en annan. Projektet avslutas i februari 2019. 

Hugodelivery.com 

Berge.io

Vill du veta mer, kontakta:
 minna@berge.io
+46722515106 
david.borjesson@berge.io 
+46702675445