Skip to main content

Effekten av ett automatiserat transportsystem måste mätas

Monday, September 5, 2016

Ett mer automatiserat transportsystem, till exempel med förarlösa tåg, påverkar samhället på många sätt. I ett nytt projekt ska forskare ta fram förslag på nya mått och mätmetoder, för att närmare undersöka fördelar och nackdelar.

Automatiseringen av transportsystemet kan föra med sig stora fördelar, som ökad säkerhet, förbättrad effektivitet, mindre miljöpåverkan, förbättrad tillgänglighet och bekvämlighet. För att utvärdera och styra dessa satsningar så att de gynnar samhället i stort behövs mätmetoder som klarar att utvärdera transportsystemet från flera olika perspektiv.
 

Läs hela artikeln här (forskning.se)
 

Projektet görs inom ramen för Drive Sweden och den första förstudien ska vara klar i maj 2017. Koordinator för projektet är Viktoria Swedish ICT och övriga partners är VTI, Autoliv och Sweco.