Skip to main content

Drive Sweden's styrelse 2024

Monday, Februari 26, 2024

8 februari hade Drive Sweden årsmöte. I samband med mötet valdes tre nya ledamöter till styrelsen. Vi välkomnar nu Lennart Persson, Trivector, Håkan Olofsson, Ericsson och Oscar Grönvall från Helsingborgs stad. Vi ser fram emot att arbeta med och lära av er!

Bild på tre män som är nya i Drive Swedens styrelsen från och med februari 2024

Peter Eriksson, som tillträdde som ordförande 2023, fick förnyat förtroende för 2024. Även ledamöterna Gerhard Wennerström, Samtrafiken, Sara Bergendorff, Stockholms stad och Magnus Hjälmdahl, Sweco valdes om för perioden 2024-2026.

I styrelsen ingår också: 
Anna Kramers, KTH, Anna Lindell, Trafikverket, Malin Labecker, Volvo Cars, Petra Wermström, Svenska Transportstyrelsen, Pia Wijk, Einride och Ulrik Janusson från Scania.

Richard Hellborg, Vinnova och Tord Hermansson, Lindholmen Science Park är adjungerade i styrelsen.